EM Commerce pomoću svojih terenskih komercijalista redovno posećuje svoje klijente na celoj teritoriji Srbije.
Ako želite postanete kupac EM Commerce d.o.o. i da Vas redovno obilazi naš terenski predstavnik, molimo da popunite ovaj formular!